Visionen

Vi längtar efter och vill vara med och skapa ett samhälle där vi alla gör medvetna val för att leva en hållbar vardag och bidra till en hållbar värld.

Med en hållbar vardag menar vi att vi kan göra både och. Vi kan kombinera jobb med en meningsfull fritid, samtidigt som det finns utrymme att ta hand om oss själva. Och utan att det behöver kosta oss nära relationer eller vår egen hälsa.

 

Samtiden

Men så ser det inte ut för de allra flesta idag utan många upplever stress i vardagen. Den globalisering, urbanisering och digitalisering som skett har förstås många positiva effekter men de har också lett till konsekvenser i form av ökad stress. Det som borde vara ett ”bättre” liv, i form av intressanta arbetsuppgifter, vältränade kroppar, bra boende, hälsosam mat, semesterresor och mycket annat, har för många faktiskt inneburit ett sämre liv. Ett liv fullt av förpliktelser, åtaganden och ständiga valmöjligheter.

I och med coronapandemin har vi fått en paus från en hektisk vardag, nu finns inte så mycket att göra och många upplever att en minskad yttre press. Samtidigt som vi alla är sårbara på ett helt nytt sätt, det finns ingen som kan “fixa” till detta, alla blev tagna på sängen och drabbades. I situationer som denna behöver vi andra för att hämta kraft och se nya möjligheter. Vi behöver göra det på alla nivåer i samhällssystemet – jag som individ, vi som familj, vi som företag och vi i samhället.

 

Sustain Talk

För att bryta den negativa trenden, för att få hjulet att snurra något saktare – kanske till och med få möjligheten att stiga av och vila en stund – finns en lösning. Den handlar om att vi alla behöver ta oss själva och sin situation på allvar. Att analysera nuläget; vad består mitt liv av idag? Vad vill jag behålla och vad skulle jag kunna lägga åt sidan? Vad vill jag prioritera? Att få hjälp att strukturera upp en alternativ vardag och se nya möjligheter. En vardag som fungerar på lång sikt. En hållbar vardag. Nya problem ställer helt enkelt krav på nya lösning.

Och ett av de mesta kraftfulla sätt vi kan göra det på är genom att använda oss av en uråldrig metod, nämligen samtalet. Samtalet med vänner, partner, familj, kollegor och medmänniskor. Sustain Talk har vi utvecklat för att sprida kunskaper om samtalet, det utvecklande samtalet, och ge konkret stöd för hur dessa förs och vad man bör tänka på. 

Vill du hitta sammanhang där du möter andra som vill utvecklas kanske någon av våra utbildningar passar dig. Vill du istället prata med en professionell samtalspartner kan du boka det via oss. 

Sustain Talk har utvecklats av Hållbar Vardag´s konsultnätverk under ledning av Anna Ahrenfelt